achievement

Customs Support

Sector:
Business Services
Bij Mentha sinds:
2013-2020
Hoofdkantoor in:
Nederland
Team:


Introductie

Customs Support is een vooraanstaande neutrale douaneagent in Europa. Het bedrijf verzorgt alle douanetechnische zaken die geregeld moeten worden omtrent import en export in en uit de Europese Unie. Douaneagenten zijn genoodzaakt te investeren in automatisering en digitalisering om zich zo te kunnen blijven differentiëren op service, kwaliteit en prijs, en dit werkt consolidatie en schaalvergroting verder in de hand. Customs Support speelt in op die ontwikkeling en richt zich op het vergroten van zijn positie en slagkracht via een buy-and-build strategie waarbij groei gerealiseerd wordt door middel van het overnemen van concurrenten. Het bedrijf is opgericht in 1999 en heeft zijn hoofdkantoor naast de Rotterdamse haven.

 

Waarom Customs Support?

Customs Support is actief in een markt die stabiel groeit met weinig cyclische bewegingen. Of bedrijven nu 1 container of 10 containers importeren, nagenoeg dezelfde documenten zijn nodig. Daarnaast is het een zeer gefragmenteerde industrie met veel kleine lokale spelers. De noodzaak tot investeren in digitalisering, vergroten van de geografische dekking en veel oudere oprichters zonder opvolging drijven consolidatie.

Douaneagenten leveren diensten vaak in een cruciaal stuk van de waardeketen van hun klanten. Als de compliance richting de douane fout gaat, kan dit leiden tot grote vertragingen, kosten en claims. De klantrelaties zijn daarom vaak erg lang en klanten switchen nauwelijks. Verder zorgt het voor een aantrekkelijk marge-profiel.

Na een succesvol uitgevoerde groeistrategie, waarbij 21 acquisities zijn gedaan, de bedrijfsprocessen voor een groot deel zijn gedigitaliseerd, een nieuw managementteam is opgebouwd en een one-stop-shop met Noord-Europese dekking is gecreëerd, is het bedrijf verkocht aan Castik in 2019.