28 maart 2024

Mentha verkoopt belang in paraDIGMA groep aan Castik Capital

Mentha verkoopt zijn meerderheidsbelang in paraDIGMA groep aan Castik Capital. paraDIGMA groep, actief op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers is de afgelopen jaren flink gegroeid in samenwerking met Mentha, oprichter Rudo Vissers en het bredere management team. Nu komt de volledige groep in handen van Castik Capital om de volgende stap in de strategie en het groeiplan te zetten, onder leiding van het huidige management.

paraDIGMA groep richt zich middels diverse bedrijven op het (duurzaam) inzetbaar houden van medewerkers in organisaties, door het bieden van curatieve en preventieve dienstverlening gericht op de gezondheid, het welzijn en werkplezier van medewerkers. Het grootste onderdeel, De Arbodienst, werkt vanuit een vooruitstrevende aanpak, primair gericht op verzuimpreventie. Door de focus op het creëren van een gezonde organisatiecultuur en te werken aan persoonlijk leiderschap, wordt beoogd het arbeidsverzuim actief te verminderen. Daarnaast biedt zij aanpalende diensten zoals vitaliteitsbeleid, re-integratievraagstukken, psychische- of fysieke begeleiding en opleiding en ontwikkeling. Allemaal met als gezamenlijk doel: verbeterde gezondheid, meer werkplezier en bevlogenheid en minder verzuim binnen werkend Nederland.   

De samenwerking met Mentha startte in 2020 en zorgde voor een professionalisering en groeispurt van de organisatie. Het aantal medewerkers is verviervoudigd en er is landelijke dekking gerealiseerd door middel van een kantorennetwerk met negen locaties verspreid over Nederland. Naast sterke groei door uitbreiding van de organisatie en het aantrekken van nieuwe klanten, hebben diverse overnames de dienstenpropositie van paraDIGMA groep verder uitgebreid. Het is nu het moment om vooruit te kijken naar de volgende fase, waaronder het verkennen van mogelijkheden in het buitenland.

Barend Rutten, Mentha: “Het was een groot plezier om samen met Rudo Vissers, Peter Kruissen, het bredere management en alle getalenteerde medewerkers samen te werken. Er is ontzettend hard gewerkt de afgelopen vier jaar om de organisatie te bouwen tot wat het nu is: een grote, unieke speler in Nederland. Met vertrouwen dragen we de organisatie nu over aan Castik Capital, de juiste partner voor paraDIGMA groep. We wensen Castik en paraDIGMA groep het allerbeste voor de toekomst.”

Peter Kruissen, CEO paraDIGMA groep: “Samen met Mentha zijn we de afgelopen jaren hard gegroeid en hebben we een professionaliseringslag gemaakt. Nu is het tijd voor de volgende stap. Ik heb er alle vertrouwen in dat we die samen met Castik Capital zullen zetten.”

De transactie is onderhevig aan goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Copy link
Powered by Social Snap